Website Banner
                                                                       
       
                                                                    
 การรับส่ง
- ทางปฐมาเนอสเซอรี่ ได้จัดรถตู้ปรับอากาศไว้บริการรับ-ส่ง โดยคิดค่าตามระยะทาง
- จะมีพี่เลี้ยงประจำรถ รับ-ส่ง ทุกครั้ง
- พนักงานทุกคนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
- มีการช็ครายชื่อเด็กทั้งไปและกลับ และมีสมุดบันทึกการรับ-ส่ง เด็กทุกวัน
- เวลามารับเด็ก-ส่งเด็กต้องมีการเซ็นชื่อรับ-ส่งเด็ก ที่ปฐมาเนอสเซอรี่
- กรณีหากมีความจำเป็นให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมารับแทนกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้มารับแทนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับเด็ก มิ เช่นนั้น  จะไม่อนุญาติให้รับเด็กกลับ 


      
 
Current Pageid = 9